Kaivinkone Doosan maanmuokkaukseen

Puunkorjuusta uuteen metsään

Palvelemme metsänomistajia kokonaisvaltaisesti

Hakkuiden ja puunkorjuun lisäksi teemme maanmuokkauksena taimien istuttamista varten joko laikutuksen tai kääntömätästyksen. Näin varmistetaan taimien istutukselle maapohjan mukainen alusta. Parhaan kasvupohjan varmistamiseksi teemme myös metsän ojituksia avaimet käteen -palveluna. Maanrakennuspalvelumme kattavat myös metsäteiden ja kääntöpaikkojen teon.